(більше…)

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

(більше…)

(більше…)

(більше…)

(більше…)

(більше…)

(більше…)