Наукова робота кафедри машинознавства і транспорту

Завантажити (PPT, 5.55MB)

Важлива роль відводиться навчальній науково-дослідній роботі студентів (НДРС), яка проводиться за науковими напрямами викладачів кафедри і є невід’ємною складовою наукової діяльності університету.

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється у таких формах:

1)  участь в роботі кафедрального наукового семінару;

2)  робота над індивідуальною та колективною науково-дослідною тематикою;

3)  керівництво студентською науково-дослідною роботою.

Результатами наукової роботи викладачів є публікації, патенти, що охоплюють такі напрями:

а) наукові статті технічного характеру (Федорейко В.С., Павх І.І., Рутило М.І. Замора Я.П., Загородній Р.І., Бурега Н.В.);

б) наукові статті педагогічного спрямування (Горбатюк Р.М., Сіткар С.В., Замора Я.П.);

в) одержання патентів на винаходи (Федорейко В.С., Павх І.І., Рутило М.І., Загородній Р.І., Іскерський І.С, Бурега Н.В., Замора Я.П.);

г)  серія монографій, посібників і навчально-методичних розробок (Федорейко В.С., Павх І.І., Замора Я.П., Сіткар С.В., Бурега Н.В.)

З метою випробування та реалізації наукових досліджень в галузі енергетики та енергоефективності за ініціативи Федорейка Валерія Степановича в 1998 році при кафедрі створено науково-дослідна лабораторія «Енергетичний менеджмент», котра займає одну із провідних позицій в Україні по створенню, випробування та застосування нових технологій в секторі диверсифікації джерел енергії. Вона об’єднує 7 наукових співробітників, 10 інженерів та 8 фахівців з різних галузях спеціалізації.

Основними напрямками діяльності є системи генерації, когенерації та регенерації енергії в біоресурсних технологіях, котрі спрямовані на вирішення завдань:

– заміщення природного газу на несертифіковане біопаливо місцевого походження,

– підвищення енергоефективності процесів генерації теплової енергії із відходів,

 – отримання електричної енергії шляхом когенерації теплових викидів біотеплогенератора,

– утилізація СО2 шляхом використання мікробіотехнологій з подальшою генерацією високоякісного біосировини.

На базі лабораторії у 2016 році створено науково-дослідний консорціум «Інноваційні технології в енергетиці», до складу якого увійшли:

  • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
  • Національний технічний університет «Дніпровскьа політехніка»,
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України,
  • Національний науковий центр «ІМЕСГ».

В даний час консорціум разом із Інститутом проблем машинобудування імені Підгорного (м. Харків) НАН України працює над створенням «Децентралізованої системи генерації теплової та електричної енергії на базі генераторів-утилізаторів».

Разом із ТзОВ «Українські технологічні систем» розроблено когенераційну систему побудовану на базі використання скидної теплоти вихлопних викидів із використанням термоелектричних перетворювачів для потреб автономних систем енергоживлення електричною та тепловою енергією та воєнних бліндажів.

Розроблено ряд технічних та конструкторських рішень, котрі дозволили створити модель піролізного котла та твердому біопаливі для забезпечення потреб військових в польових умовах (обігрів приміщення локації, можливість приготування їжу та підігрівати воду, а також за забезпечення електричною енергією заряду пристроїв комунікації, освітлення території).

Ще одним напрямом співпраці НДЛ «Енергетичний менеджмент» разом із науково-дослідною лабораторією «Екобіотехнологій та здоров’я людини» є розробка системи утилізації вуглексилоти, побудованої на базі процесу фотосинтезу із використанням мікроводоростей. Розроблено плоский вертикальний фотобіореактор та систему автоматичного керування процесом утилізації, котрий дає можливість працювати в стаціонарному, неперервному режимі роботи.

Лабораторія та члени кафедри є постійним учасником міжнародних виставок, забезпечує постійну консультаційні послуги об’єктам господарювання в галузі диверсифікації джерел енергії, виступають в якості організаторів вже три роки поспіль енергетичної площадки на інвестиційному форумі Тернопіль Invest.

 При кафедрі існує дві наукових школи професора Федорейка В.С. та Горбатюка Р.М.

Під керівництвом професора, доктора технічних наук Федорейка Валерія Степановича захищено 6 кандидатських дисертацій в галузі енергетики за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи: У 2012 році Рутило Микола Іванович захистив дисертацію «Енергоощадні швидкісні режими вентиляційних систем птахівничих приміщень» та Пальчик Андрій Олександрович захистив дисертацію «Автономна система енергозабезпечення об’єктів господарювання на основі паливних елементів». У 2013 році Луцик Ірина Богданівна захистила дисертацію «Енергоощадні режими роботи електротехнологічного комплексу активного вентилювання зерноскладу» та Іскерський Іван Станіславович захистив дисертацію «Раціональне керування швидкісними режимами електропривода потокової лінії виробництва двокомпонентного твердого біопалива». У 2016 році Загородній Роман Іванович захистив дисертацію «Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора». У 2018 році Бурега Назар Васильович захистив дисертацію «Електротехнологічний комплекс регенерації енергії викидів на основі фотобіореактора».

Під керівництвом професора, доктора педагогічних наук,  Горбатюка Романа Михайловича захищено 6 кандидатських дисертацій в галузі 01 Освіта/Педагогіка:  У 2014 році  Кабак Віталій Васильович «Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій у технічних університетах» та Акуленко Катерина Юріївна «Формування готовності до професійної діяльності майбутніх економістів з використанням системи Moodle».

У 2015 році Соколюк Олена В’ячеславівна «Формування інформаційної  компетентності  майбутніх  учителів  основ  здоров’я  в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу».

У 2016 році Ліба Оксана Василівна «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі»  та Потапчук Ольга Ігорівна «Формування  готовності майбутніх  інженерів-педагогів  до  професійної  діяльності  засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

У 2018 році Кучер Світлана Леонідівна «Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій».

В найближчій перспективі до захисту готується дві кандидатських дисертації. В аспірантурі на денній і заочній формі навчається три здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, виконуються кандидатські і докторські дисертації.

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є наукові статті, тези доповідей на регіональних і міжнародних конференціях і семінарах, навчально-методичні посібники. За роки існування кафедри науковцями видано наукових і навчально-методичних праць загальним обсягом понад 230 друкованих аркушів, у т.ч. 7 монографій, понад 60 навчально-методичних посібників та понад 250 статей і тез із яких серед яких за останні 10 років слід відзначити, що працівниками кафедри було опубліковано 15 публікацій в Scopus 5 Web of Science та отримано близько 15 авторських свідоцтв та патентів.

На кафедрі створено і працює 7 студентських проблемних груп. Виконуються курсові, дипломні і магістерські роботи, на звітних конференціях доповідаються результати досліджень.

Струни для електрогітари в інтернет магазині Monkey Music , Київ

Залишити відповідь