Напрями підготовки кафедри машинознавства і транспорту

Кафедра машинознавства та транспорту інженерно-педагогічного факультету проводить набір абітурієнтів на денну  форму навчання за напрямом підготовки 015.20 «Професійна освіта. Транспорт», «Професійна освіта. Транспорт» за освітньою програмою «Логістика» та 011 «Освітні, педагогічні науки»

При вступі на денну  форму навчання за напрямом підготовки «Професійна освіта. Транспорт» за умовами прийому Міністерства освіти і науки України, приймає сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) з таких дисциплін:

 • українська мова і література;
 • математика;
 • Фізика або іноземна мова.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (як на основі повної загальної освіти), магістр.

 БАКАЛАВР – кваліфікація фахівця – викладач практичного навчання в галузі транспорту (4 роки навчання).

Випускники факультету, що закінчили спеціальність «Професійна освіта. Транспорт» за освітньою програмою «Логістика» стають фахівцями, підготовленими до діяльності в галузях:

 • професійно-технічна освіта;
 • вища освіта;
 • школи підготування водіїв транспортних засобів;
 • загальна середня освіта;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Вони здатні виконувати такі види професійної роботи:

 • професіонали в галузі методів навчання;
 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • інженери-механіки;
 • інженери (інші галузі інженерної справи),

а також займати посади:

 • інструктор навчально-тренувального центру;
 • асистент чи викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;
 • інженер-механік;
 • інженер-технолог;
 • інженер з організації експлуатації та ремонту транспортних засобів.
 • диспетчер
 • диспетчер автомобільного транспорту
 • стажист дослідник (згідно з класифікатором професій (КП) чинні від 1 листопада 2017 року) та зможуть обіймати такі посади:

- організаторами з обслуговування перевезень (на автотранспорті), диспетчерами автомобільного транспорту, техніками-технологами, інспекторами шляховими;

- ревізорами автомобільного транспорту на транспортних підприємствах і в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, у транспортних терміналах і логістичних комплексах для вантажів, вантажних, фірмових і дилерських центрах автомобільних компаній і заводів, у транспортних відділах муніципальних установ, а також на підприємствах, пов'язаних з автомобільними перевезеннями;

- диспетчерами на транспортних і транспортно-експедиторських підприємствах і фірмах, логістичних та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів;

- стажистами-дослідниками в науково-дослідних лабораторіях проектних інститутів та вищих, середніх і професійних навчальних закладах у галузі транспорту.

МАГІСТРна базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра; кваліфікація фахівця – викладач вищого навчального закладу; (1,5 роки навчання).

Випускники факультету, що закінчили спеціальність «Професійна освіта. Транспорт» за освітньою програмою «Логістика» стають фахівцями, підготовленими до діяльності в галузях:

 • Викладач у закладах вищої освіти І-IV рівня акредитації.
 • Викладач професійного навчального закладу
 • Працівник сфери перевезень, логістики.
 • Первинні посади за ДКП «менеджер (управитель) з логістики» та «логіст».

Споріднені первинні посади:

 • завідувач складу, начальник відділу (служби) транспорту,
 • начальник складського господарства,
 • менеджер (управитель) з постачання,
 • менеджер (управитель) зі збуту.

Випускники факультету, що закінчили спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»  стають фахівцями, підготовленими до діяльності в галузях:

 • Керівник установ (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості (освіти);
 • Професіонал з розвитку персоналу;
 • Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу та зможуть обіймати посади:
 • керівник підрозділу у сфері освіти;
 • аналітик консолідованої інформації;
 • професіонал в розвитку персоналу.

Залишити відповідь