Історія кафедри машинознавства і транспорту

Завідувач кафедриФедорейко Валерій Степанович, доктор технічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

Історична довідка

Кафедра веде свій початок із 1973 р. У різні роки кафедру очолювали: доктор технічних наук, професор В.М. Мартин; кандидат технічних наук, доцент Ф.М. Музичук; доктор технічних наук, професор Ю.В. Дзядикевич; кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.О. Борсук; кандидат технічних наук, доцент В.С.Жаховський; доктор технічних наук, професор М.О.Корчемний. З 1989 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік АЕНУ Федорейко В.С.


На кафедрі тривалий період працювали: кандидати педагогічних наук, доценти Б.Д. Столяр, Б.В. Сіменач, В.М. Вітченко, Є.М. Дутко; кандидати технічних наук, доценти  М.П. Милик, Є.М. Кальба, доцент В.А. Вартабедян; кандидати технічних наук: І.І. Денисенко, Ф.К. Новожилов, С.М. Голотенко,  В.А. Поліщук, О.І. Обухівський, асистенти С.М. Бакан, А.П. Співак, В.О. Міхненко, Г.С. Пінчак, Р.В. Столярчук, Я.Т. Ломницький.

При кафедрі успішно функціонує аспірантура за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на базі наукової школи професора Федорейка В.С.

В 1998 році при кафедрі створено науково-дослідну лабораторію «Енергетичний менеджмент», яка реалізовує держбюджетні та госпдоговірні проекти в галузі енергозберігаючих технологій.

Над виконанням наукової тематики працюють: д.т.н., пр.н.сп. Федорейко В.С.; к.т.н., ст.н.сп. Іскерський І.С.; к.т.н., ст.н.сп. Рутило М.І.; к.т.н., м.н.с. Брездень Т.І.; аспіранти – Загородній Р.І.; Бурега Н.В.

Студенти і магістранти ІПФ щорічно стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі техніки за напрямом «Електротехніка та електромеханіка». Станом на 2015 рік отримано 17 дипломів, що є одним із найкращих показників факультетів ВУЗу та серед університетів України.

У даний час на кафедрі працює 7 викладачів:

  • професори:
  • доктор технічних наук, Федорейко В.С.;
  • кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук – Горбатюк Р.М.;
  • доценти:
  • – кандидати технічних наук: Павх І.І., Рутило М.І., Замора Я.П.;
  • викладачі:
  • – кандидат педагогічних наук Сіткар С.В.
  • кандидат технічних наук Бурега Н.В.

Над виконання господогіврної теми працює кандидат технічних наук Загородній Р.І.

Організацію матеріально-технічного забезпечення та обслуговування навчального процесу здійснюють зав. лабораторіями Пушкар А.Д., старший лаборант Коцуляк В.С. та старший лаборант Брездень Т.І.

Студенти і магістранти ІПФ щорічно стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

- в галузі техніки за напрямом «Електротехніка та електромеханіка», станом на 2020 рік отримано 21 диплом;

- в галузі «Інформаційно-комп’ютерних технологій в освіті» , станом на 2020 рік отримано 1 диплом, що є одним із найкращих показників факультетів ВУЗу та серед університетів України.

На кафедрі тривалий період працювали: кандидати педагогічних наук, доценти Б.Д. Столяр, Б.В. Сіменач, В.М. Вітченко, Є.М. Дутко; кандидати технічних наук, доценти  М.П. Милик, Є.М. Кальба, В.А. Вартабедян, В.В. Смільський, О.М. Фендьо; кандидати технічних наук: І.І. Денисенко, Ф.К. Новожилов, С.М. Голотенко,  В.А. Поліщук, О.І. Обухівський.

Залишити відповідь