Інноваційний центр 3D технологій проектування та виробництва

Про нас

Лабораторію створено при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка у 2018 році при кафедрі комп’ютерних технологій інфженерно-педагогічного факультету.

Науково дослідна лабораторія “Інноваційний центр 3D технологій проектування та виробництва” було засновано у 2018 році доктором педагогічних наук, професором Гевком Ігорем Васильовичем та займає одну із провідних позицій в Україні по створенню, випробування та застосування нових 3D технологій в інженерній освіті. Вона об’єднує 6 наукових співробітників, 3 інженерів.

Основною метою створення інноваційного центру 3d технологій проектування та виробництвам є:

  1. навчання студентів та бажаючих основам 3d технологій проектування та виробництва;
  2. проведення курсів підвищення підготовки для вчителів інформатики засобами 3d технологій проектування та виробництва;
  3. розвиток сучасних технологій 3d технологій проектування та виробництва;
  4. створення нових типів конструкцій та архітектурних споруд;
  5. проведення конференцій, обговорення використання 3d технологій проектування та виробництва;
  6. створення доступу до найбільш прогресивних технологій бажаючим із усіх соціальних прошарків суспільства.

На сьогоднішній день у галузі 3d технологій проектування та виробництва спостерігається швидкий ріст зацікавленості та використання. Проте відсутність матеріально-технічної бази, висока ціна у її закупці та відсутність кваліфікованих кадрів значно гальмують цей розвиток.

Для того щоб хоч якимось чином покращити цю ситуацію створено інноваційний центр 3d технологій проектування та виробництва.

На даний момент спроектовано та виготовлено макети: центральний корпус ТНПУ імені Володимира Гнатюка та прилегла територія (рис. 1), Парафіяльний костел Матері Божої Неустанної Помочі (теперішній ЦУМ м. Тернопіль), Храм Святої Софії премудрості Божої (біля центрального корпусу ТНПУ імені Володимира Гнатюка), бюст Володимира Гнатюка, а також розроблено 3d моделі вже існуючих релігійних споруд в межах області, що дає великі перспективи для реставрації, відновлення та відбудови даних об’єктів.

Крім того за період 2019 року було спроектовано та виготовлено 62 таблички з назвами структурних підрозділів ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Даний центр спрямований на ліквідацію розриву доступу до сучасних технологій в області 3d технологій проектування та виробництва. На сьогодні все частіше в навчальних закладах використовуються 3d технології проектування та виробництва для навчання інженерної та комп’ютерної графіки, CAD-CAE систем, архітектурної візуалізації, проте існуючі технології володіють набором суттєвих недоліків: дуже високою ціною, відсутністю кваліфікованих кадрів, відсутність вільного доступу студентів до даних технологій. Основними ініціативами є вільне використання великих по розмірах та відкритих 3d принтерів та сканерів, що дасть можливість не лише роздрукувати модель, а ще й побачити усі етапи виробництва.

Основним короткостроковими результатами центру є створення нового напрямку в 3d моделюванні та друку, який на даний момент відсутній в нашому університеті та проводиться в основному у вигляді гуртка на волонтерських основах. Такий стан речей є незадовільним оскільки 3d технології проектування та виробництва набирають дедалі більших обертів і даний напрямок уже давно викладається в безлічі платних гуртків. Тому, його короткостроковим позитивним ефектом є розрив відставання у 3d технологіях проектування та виробництва студентами інженерно-педагогічних спеціальностей нашого університету. На рисунку 2 зображено процес друку конструкцій головного корпусу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Іншим компонентом короткострокового ефекту від впровадження центру є можливість створення та дослідження кількох платформ на яких будуть досліджуватись проблеми створення нових конструкцій та нових архітектурних форм.

Крім того, створення даного центру забезпечить потужну виставково-демонстраційну базу, яка використовуватиметься на заходах професійної орієнтації абітурієнтів та ярмарках професій.

Довгостроковим компонентом буде дослідження та створення низки високотехнологічних 3d моделей, які можна буде застосовувати в народному господарстві та розвиток на їх основі наступних поколінь автоматизованих систем.

Також довгостроковим компонентом буде мотивація молоді до навчання, оскільки студенти зможуть вивчати 3d технології проектування та виробництва не лише в абстрактній області, але й в матеріальній, їхня взаємодія із об’єктами які вони самі створили, дозволить підвищити їх зацікавленість в процесі навчання через підвищення їх самооцінки. А це дозволить виховати пласт вмотивованої до самонавчання і саморозвитку молоді.

Питання які будуть підніматися під час розробки і створення 3d моделей дозволять дослідити і закласти наукові та моральні основи їх використання.

Довгостроковим ефектом також буде створення та удосконалення алгоритмів проектування та друку 3d моделей, які в подальшому будуть розвиватися та удосконалюватися.

Через те, що буде виховано прошарок вмотивованих до навчання студентів, які ефективно будуть взаємодіяти із сучасними технологіями. Це в перспективі повинно дати додатковий поштовх розвитку ІТ галузі Тернополя та потенційно може створити нові робочі місця, оскільки вони зможуть винаходити і створювати нові продукти.

Даний інноваційний центр 3D технологій проектування та виробництва приймав участь у різноманітних подіях таких як: «День знань: Версія 1.0», «День професійної орієнтації», крайовий форум – «Освіта – енергія майбутнього», «Ярмарка професій», ІІ Регіональний кар’єрний форум «Профорієнтація – 2019» – «Архітектор кар’єри», «Профорієнтаційний «АРТ-БУК»-2019», що дозволило привернути до нього увагу та отримати іміджеві переваги як для центру так і для університету в цілому.

Робота із зацікавленими студентами та учнівською молоддю дозволить навчити азам 3d моделювання та виробництва широке коло осіб, а також дозволить знайти, мотивувати та залучити до даного напряму найбільш талановитих та мотивованих осіб.