Зам декана

Потапчук Ольга Ігорівна

Біографія

Народилася 24.07.1991 року.

В 2013 році закінчила магістратуру  інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

В 2016 захистила дисертаційне дослідження на здобуття ступеня  кандидата педагогічних наук на тему «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» у Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування, 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. З 2016 року працює на кафедрі комп’ютерних технологій ТНПУ ім. В. Гнатюка.

 

Основні публікації: 

  1. Potapchuk O. Еffectiveness of organizational and pedagogical conditions formationo ffuture engineers-teachers in computer technology to the profession. Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists «Science». Geneva, 2016. Р. 180–190. 
  2. Потапчук О. І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 2015. Випуск 41.  С. 434–437. 
  3. Потапчук О. І. Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності в сучасних умовах інформатизації навчального процесу.  Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 766.  С. 164–169. 
  4.    Потапчук О. І. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського національного університету.Випуск 37. С. 141–144. 
  5. Потапчук О. І. Розвиток професійної компетентності інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць. Київ-Вінниця: Планер, 2016. Випуск 45. С. 315–317. 
  6. Горбатюк Р. М. Потапчук О. І. Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій. Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 2016.  Випуск 48. С. 106-110. 
  7. Горбатюк Р. М. Потапчук О. І. Організація дистанційного навчання майбутніх учителів початкової освіти на основі хмарних технологій. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: електрон. наук. фах. вид. 2016 . Вип. 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_6_5 (дата звернення: 8.02.2018).

Залишити відповідь