Напрями підготовки кафедри технологічної освіти та охорони праці

Ви­кла­да­чі ка­фе­д­ри здійснюють підготовку вчителів технологій та трудового навчання за спеціальностями 6.010100 «Технологічна освіта», 7.010103101 «Технологічна освіта» (за профілями «Деревообробка», «Конструювання і моделювання одягу»), 8.0101031 «Технологічна освіта» і чи­та­ють­ та­кі на­вча­ль­ні дисципліни:

освітньо-кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст»:

 1. Матеріалознавство деревообробного виробництва.
 2. Художня обробка меблів.
 3. Дизайн костюма.
 4. Основи дизайну.
 5. Конструювання швейних виробів.
 6. Основи слюсарно-ремонтних робіт.
 7. Основи охорони праці.
 8. Основи техніки і технології.
 9. Технологія механічної обробки матеріалів.
 10. Методика основ економіки.
 11. Конфекціювання швейних виробів.
 12. Матеріалознавство швейного виробництва.
 13. Обробка конструкційних матеріалів.
 14. Технологічний практикум.
 15. Історія костюма та моди.
 16. Композиція костюма.
 17. Моделювання одягу.
 18. Технологія виготовлення швейних виробів.
 19. Художнє оздоблення одягу.
 20. Художнє проектування та виготовлення костюма.
 21. Практикум з шкільного курсу технологій.
 22. Прикладна творчість.
 23. Технологія приготування їжі.
 24. Етнодизайн костюма.
 25. Теорія і методика позашкільної освіти.
 26. Основи декоративно-ужиткового мистецтва.
 27. Конструювання столярно-меблевих виробів.
 28. Методика деревообробки.
 29. Методика профільного навчання.
 30. Обладнання деревообробного виробництва.
 31. Основи проектування і моделювання.
 32. Основи охорони праці.
 33. Охорона праці в галузі.
 34. Основи теорії технологічної освіти.
 35. Деревообробні інструменти та пристрої.
 36. Методика навчання технологій.
 37. Організація дослідницької діяльності.
 38. Методика профільного навчання «Конструювання і моделювання швейних виробів».
 39. Основи педагогічної ергономіки.
 40. Профорієнтація.
 41. Ремонт і реставрація столярно-меблевих виробів.
 42. Сучасні технології деревообробки.
 43. Теорія і методика профорієнтаційної роботи.
 44. Технологія столярно-меблевого виробництва.
 45. Фурнітура столярно-меблевого виробництва.

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»:

 1. Метрологія і технічні вимірювання.
 2. Методологія і методи науково-педагогічних досліджень.
 3. Організація і управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах.
 4. Методологія і технології викладання у вищій школі.
 5. Методика викладання загальнотехнічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Викладачі проводять заняття з курсів «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» зі студентами всіх спеціальностей університету, з окремих навчальних дисциплін – за напрямом підготовки «Професійне навчання», з курсу «Практикум в навчальних майстернях» – зі студентами фізико-математичного факультету.