Історія кафедри технологічної освіти та охорони праці

Кафедра технологічної освіти та охорони праці

Завідувач: Туранов Юрій Олексійович

кандидат педагогічних наук, доцент

Старший лаборант: Салій Марія Іванівна

Поштова скринька: turanov@ukr.net

Адреса: 46018, м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, каб. 221

Історія кафедри

Кафедра створена в 1977 році. Першим завідувачем кафедри у 1977–1978 роках був канд. пед. наук Й. М. Гушулей. Згодом керівництво кафедрою здійснювали: канд. фіз.-мат. наук, доцент А. Р. Гайдук (1978–1979 рр.); доцент В. А. Вартабедян (1979–1983 рр.); канд. пед. наук, доцент Б. В. Сіменач (1983–1998 рр.), які багато сил і енергії віддавали створенню навчальних майстерень і лабораторій. У 1998–2015 рр. завідувачем кафедри був член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г. В. Терещук.
З 2015 р. кафедрою завідує канд. пед. наук, доцент Ю. О. Туранов.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Спеціальність 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології (освітній ступінь «бакалавр»): «Методика навчання технологій», «Технологічний практикум», «Нарисна геометрія, креслення і комп’ютерна графіка», «Основи декоративно-ужиткового мистецтва», «Основи художньої обробки деревини», «Практикум з обслуговуючих видів праці», «Матеріалознавство швейного виробництва», «Обладнання і матеріалознавство швейного виробництва», «Обладнання швейного виробництва», «Основи наукових досліджень», «Методика профільного навчання», «Обладнання деревообробного виробництва», «Матеріали деревообробного виробництва», «Основи охорони праці», «Технологія приготування їжі», «Основи технології і фізіології харчування», «Технічна творчість», «Основи проектування і моделювання», «Технологія виготовлення швейних виробів», «Конструювання столярно-меблевих виробів», «Технологія столярного і меблевого виробництва», «Педагогічна ергономіка», «Конструювання і моделювання швейних виробів», «Художня обробка меблів».

Спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології, 8.01010301 «Технологічна освіта» (освітній ступінь «магістр»): «Методологія та організація наукових досліджень», «Теорія і методика професійного навчання», «Оснащення технологічних процесів», «Технологія обробки матеріалів», «Історія техніки і дизайну», «Проектно-художній практикум», «Дизайн виробів з текстилю», «Сучасні технології та матеріалознавство в дизайні».

Спеціальність 015 Професійна освіта. Сфера обслуговування: «Фізіологія харчування», «Організація діяльності підприємств сфери послуг», «Проектування об’єктів сфери послуг», «Основи харчових технологій», «Стандартизація, сертифікація та метрологія», «Художньо-проектний практикум».

Спеціальність 241 Сфера обслуговування: «Історія розвитку готельно-ресторанного бізнесу», «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» і ін.

Про кафедру

У період становлення кафедри на ній працювало 11 викладачів, лише троє з яких мали науковий ступінь і вчене звання.

У різні роки на кафедрі працювали:

доктор техн. наук, професор В. М. Мартин, який пропрацював 15 років деканом факультету; доктор пед. наук, професор Й. М. Гушулей, доктор пед. наук, професор А. В. Вихрущ; канд. пед. наук, доцент Б. Д. Столяр (перший декан факультету загальнотехнічних дисциплін); доцент В. А. Вартабедян; канд. пед. наук, доцент В. М. Вітченко; канд. фіз.-мат. наук, доцент А. Р. Гайдук; доктор. пед. наук, доцент І. В. Гевко; канд. пед. наук, доцент Е. М. Дутко; канд. пед. наук, доцент В. М. Лихач; канд. екон. наук, доцент В. С. Лопух; доктор техн. наук, професор М. П. Матійчик; канд. пед. наук, доцент Б. О. Мурій; канд. техн. наук О. І. Обухівський;канд. пед. наук, доцент В. В. Понятишин; канд. пед. наук, доцент В. І. Рак; канд. пед. наук О. С. Севастьянова; канд. пед. наук, доцент Б. В. Сіменач; доктор. пед. наук, доцент І. М. Цідило; канд. пед. наук, доцент В. С. Штонь;

викладачі О. О. Баб’як, С. М. Бакан, Л. М. Білинський, С. В. Вітченко, Я. Т. Ломницький, Б. М. Лузан, В. Т. Людкевич, І. В. Оверко, В. Є. Олійник, З. П. Осовська, С. Б. Підборочинський, Г. С. Пінчак, В. К. Правосудов, А. П. Співак, В. І. Уруський, М. В. Хемій, В. Є. Шидлівський, М. М. Шинкарук;

завідувачі майстернями: О. Ф. Ботюк, Т. М. Коваль, З. М. Кріль, Р. М. Кушулинський, Г. В. Терещук;

навчальні майстри: О. Є. Бзовський, І. Л. Брославська, О. В. Бурбан, Л. М. Валігура, С. В. Вітченко, Н. Г. Ганзій, З. С. Гульоватий, О. М. Гунчик, Я. М. Дейнега, М. В. Дмитрусь, Г. З. Журак, Ю. М. Кибалюк, Я. Я. Кондрацький, Б. І. Король, Ю. М. Кунцьо, П. П. Лаврушко, Т. М. Паламарчук, І. Я. Романишин, С. З. Скалацький, Б. М. Солан, Н. В. Хацько, Р. К. Хімейчук, В. Є. Шидлівський, М. М. Шинкарук;

завідувач лабораторіями Л. М. Білинський, Б. П. Нагачевська;

лаборанти: С. Я. Байтало, І. В. Гушулей, О. Я. Колодійчук, А. П. Луцик, Н. А. Луцик, М. П. Нестор, М. М. Ожга, Т. М. Паламарчук, М. В. Ткачук, Л. О. Уруська, Л. А. Шинкарук.

Склад кафедри

У даний час на кафедрі працює 13 викладачів, із них: 1 член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г. В. Терещук (перший проректор ТНПУ); 8 доцентів: 6 канд. пед. наук: Ю. О. Туранов, Г. Р. Гаврищак, Г. М. Мамус, С. П. Павх, Т. П. Сорока, Б. В. Струганець (декан інженерно-педагогічного факультету); 2 канд. техн. наук: І. Й. Бочар, В. Л. Кондратюк (директор центру післядипломної освіти ТНПУ); 2 канд. пед. наук, викладачі: В. Б. Сопіга, А. В. Уруський (навчалися в аспірантурі при кафедрі); 2 асистенти: І. Ю. Гаврилко, Р. М. Монько.

3w5twe41

Організацію матеріального забезпечення та обслуговування навчального процесу здійснюють: завідувач навчально-виробничими майстернями Б. І. Король; завідувач лабораторіями В. М. Валігура; майстри виробничого навчання: Л. М. Сеньків, І. Ю. Гаврилко, Р. А. Дикий, Я. Й. Луциків, В. Т. Людкевич; старший лаборант М. І. Салій.