Про нас

НДЛ “Енергетичний менеджмент

 Науково дослідна лабораторія “Енергетичний менеджмент” було засновано 1998 році та займає одну із провідних позицій в Україні по створенню, випробування та застосування нових технологій в секторі диверсифікації джерел енергії. Вона об’єднує 7 наукових співробітників, 10 інженерів та 8 фахівців з різних галузях спеціалізації.

Основним напрямком діяльності є системи генерації і когенерації енергії в біоресурсних технологіях, котра спрямована на вирішення таких завдань:

– заміщення природного газу на біоресурсні джерела енергії,

– підвищення енергоефективності процесів генерації теплової енергії із відходів,

 – отримання електричної енергії шляхом когенерації теплових викидів біотеплогенератора,

– утилізація СО2 шляхом використання мікробіотехнологій з подальшою генерацією високоякісного біосировини.

Разом із ПП “Українські технологічні систем” розроблено когенераційну систему побудовану на базі використання скидної теплоти вихлопних викидів із використанням термоелектричних перетворювачів для потреб автономних систем енергоживлення електричною та тепловою енергією.

Розроблено ряд технічних та конструкторських рішень, котрі дозволили створити модель піролізного котла та твердому біопаливі для забезпечення потреб військових в польових умовах (обігрів приміщення локації, можливість приготування їжу та підігрівати воду, а також за забезпечення електричною енергією заряду пристроїв комунікації, освітлення території).

Дослідження проводяться відповідно до держтем: “Енергоощадні інтелектуальні системи керування процесом приготування твердобіопаливної суміші для теплогенераторів”, “Когенераційна термоелектрична автономна система на базі біогенератора”, а також в стратегію розвитку Тернопільської області до 2020 року.

Ще одним напрямом НДЛ “Енергетичний менеджмент” разом із науково-дослідною лабораторією «екобіотехнологій та здоров’я людини» є розробка системи утилізації вуглексилоти, побудованих на базі процесу фотосинтезу, із використанням мікроводоростей. Розроблено плоский вертикальний фотореактор та систему автоматичного керування процесом утилізації, котрий дає можливість працювати в стаціонарному, неперервному режимі роботи.

Лабораторія є постійним учасником міжнародних виставок забезпечує постійну консультаційні послуги об’єктам господарювання в галузі диверсифікації джерел енергії.

На базі лабораторії створено науково технічний консорціум “Інноваційні технології в енергетиці”, до складу якого увійшли:

  • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
  • Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»,
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України,
  • Національний науковий центр “ІМЕСГ”.

В даний час консорціум разом із Інститутом проблем машинобудування імені Підгорного (м. Харків) НАН України працює над створенням “Децентралізованої системи генерації теплової та електричної енергії на базі генераторів-утилізаторів”.