Стартап 3

Назва проекту: РОЗРОБКА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА, УТИЛІЗАТОРА ВІДХОДІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ВАЖКОЛІКВІДНИХ

Цілі проекту:

а) Енергозаміщення традиційних джерел енергії (газ, кам’яне вугілля, пічне паливо, тощо) шляхом утилізації зношених автомобільних шин та виробів з пластмаси (відходи медичного обладнання);

б) Генерація дешевої теплової енергії, утилізація відходів, що не підлягають природній утилізації;

в) Утилізація відходів, в якості енергосировини для теплогенератора, забезпечить зменшення часу окупності технології в порівнянні з існуючими в 2–3 рази.

Стислий опис проекту: Проект націлений на зниження залежності енергетичного балансу України від дорогого викопного (вуглеводневого) палива, шляхом утилізації важко ліквідних відходів. Використання зношених автомобільних шин, пластмаси, медичних відходів, як енергосировини для теплогенератора-утилізатора забезпечить: дешевою тепловою та електричною енергією, необхідною для об’єктів господарювання, зменшить навантаження на електромережу, вирішить екологічну проблему сміттєзвалищ. Технологічні процеси пов’язані із заготівлею сировини для утилізатора дозволять створити нові робочі місця.

Очікувані результати: Вперше створено біотеплогенератор-утилізатор для генерації електроенергії, з метою заміщення природного газу паливом місцевого походження.

Учасники реалізації проекту: Науково-дослідна лабораторія «Енергетичний менеджмент» ТНПУ ім. В. Гнатюка – реалізаційний супровід проекту (розробка системи автоматичного керування об’єктом), підприємство “Українські технологічні системи”.

Стадія розробки: експериментальний взірець