Стартап 2

Назва проекту: РОЗРОБКА, ВИГОТОВЛЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГЕНЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ВИКИДІВ У ФОТОРЕАКТОРАХ

Цілі проекту:

а) Розробка та автоматизація лабораторної установки для досліджень енергетичних режимів виробничого процесу генерації нових біомаси;

б) утилізація СО2 шляхом використання мікробіотехнологій з подальшою генерацією високоякісної біосировини;

в) генерація біометану та біодизеля із біомаси мікроводоротей та біологічної складової твердих побутових відходів.

Стислий опис проекту: Одним із ключових процесів які спричиняють викиди парникових газів в атмосферу є генерації електричної енергії із хімічного палива під час якої виділяється вуглекислота. Для зменшення викидів СО2 у атмосферу доцільно використовувати технології побудовані на ефекті фотосинтезу. Найбільш ефективними являються технології фотореакторів на базі мікроводоростей. Такий підхід дозволить отримання біомаси із високим вмістом жирів за рахунок використання хімічної енергії вуглекислоти простих речовин, енергії сонячного випромінювання та відповідного температурного режиму.

Запропонований проект дозволить регенерувати енергію вихлопних газів у високоякісну біосировину для біодизелю, біометану, добавки до композитного твердого біопалива, або в якості кормових добавок чи фармацевтичної сировини

Очікувані результати: В лабораторії «Енергетичного менеджменту» в даний час випробовується напівпромисловий фотореактор об’ємом 2,2 тони для регенерації хімічної і теплової енергії викидів отриманої під час спалення метану. Передбачається в процесі протікання фотосинтезу на базі мікроорганізму Хлорелла генерація біосировини із продуктивністю від 5г сухої маси відносно 1л реактора в день для подальшого синтезу біометану, біодизелю, фармацевтичної сировини або біодобавок. Процес генерації електроенергії буде відбуватися із мінімальним викидом СО2, що повністю відповідає тенденціям Паризької конвенції 2015 по змінах клімату.

Учасники реалізації проекту: Науково-дослідна лабораторія «Енергетичний менеджмент» ТНПУ ім. В. Гнатюка (розробка автоматизованого фотореактора) та Науково-виробниче об’єднання «Енергоощадні технології».

Стадія розробки: експериментальний взірець

Перелік публікацій:

  1. Independent power supply of menage object based on biosolid oxide fuel / O. S.Beshta, V. S. Fedoreyko, A. O. Palchyk, N. V. Burega. // Power Engineering, Control and Information Technologies in Geotechnical Systems. – Taylor & Francis Group. London, UK, 2015. – С. 33-39.
  2. Optimization of chlorella vulgaris beij. cultivation in a bioreactor of continuous action / [O. I. Bodnar, N. V. Burega, A. O. Palchyk, H. B. Viniarska & V. V Grubinko]. // BIOTECHNOLOGIA ACTA. – 2016. – №9 (4). – С. 42–49.
  3. Дослідження енергетичних параметрів утилізації вуглекислоти у плоскому фотореакторі під впливом штучного та природного освітлення / Н.В. Бурега, М.І. Рутило, А.О. Пальчик // ІV міжнародна науково-практична конференції «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» 20-21 листопада 2016 р. у м. Київ. – С. 32-33.
  4. Computer analysis of photobiological utilizer parameters of solid oxide fuel cells emissions / [O. Beshta, V. Fedoreyko, A. Palchyk та ін.] // Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control: 2016 Annual Proceedings / [O. Beshta, V. Fedoreyko, A. Palchyk та ін.]. – London: Taulor & Francis Group, 2016. – (CRC Press). – С. 300.