Стартап 1

Назва проекту: Розробка, виготовлення, випробування та комерціалізація біотеплогенератора потужністю від 20 кВт до 50 кВт з термоелектричним модулем для автономних систем електроживлення (в тому числі для військових об’єктів).

 Цілі проекту: В результаті реалізації проекту досягнуті наступні цілі:

а) генерація теплової енергії практично з будь-якого палива;

б) отримання гарячої води та можливості приготування їжі;

в) отримання електричної енергії шляхом когенерації теплових викидів біотеплогенератора для живлення телекомунікаційних засобів.

 Стислий опис проекту: Запропонований проект дозволяє отримати найдешевшу теплову енергію з одночасним безшумним генеруванням електроенергії для живлення систем комунікації (радіозв’язок, мобільний зв’язок, планшети, освітлювальні пристрої тощо) на територіях і місцевості де відсутнє електроживлення. Таким чином об’єкт господарювання (підрозділ) може автономно вести повноцінну життєдіяльність, включаючи комунікаційні системи.

 Очікувані результати: Створено багатофункціональний біотеплогенератор із термогенерацією електроенергії з теплових викидів, що дає змогу досягнути наступних конкретних цілей: генерація дешевої теплової та електричної енергії з твердого палива для повноцінного функціонування об’єктів без центрального електропостачання при повній автономії функціонування.

Учасники реалізації проекту: Науково-дослідна лабораторія «Енергетичний менеджмент» ТНПУ ім. В. Гнатюка – реалізаційний супровід проекту (розробка модуля термогенерації електроенергії), підприємство “Українські технологічні системи”.

Стадія розробки: експериментальний взірець.

Перелік публікацій:

  1. Федорейко В. С. Використання термоелектричних модулів у теплогенераторних когенераційних системах / В. С. Федорейко, І. Р. Загородній, М. І. Рутило, І. Б. Луцик, // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2014. – Дніпропетровськ : НГУ. – № 6. – С. 111–116.
  2. Федорейко В. С. Підвищення енергоефективності біотеплогенератора шляхом раціонального дозування компонентів горінням / В. С. Федорейко, Р. І. Загородній, І. Б. Луцик, І. С. Іскерський. // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – № 4. – С. 27–32.
  3. Загородній Р. І. Дослідження когенераційної установки біотеплогенератора засобами імітаційного моделювання / Р. І. Загородній. // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : НУБіП України. – 2015. – Вип. 211, Ч. 2. – С. 186–188.
  4. Загородній Р. І. Дослідження процесу горіння твердого біопалива засобами моделювання / Р. І. Загородній. // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – К. : НУБіП України. – 2013. – Вип. 184, Ч. 2. – С. 261–265.
Find out about eco-friendly and sustainable home design solutions at chinapdv.com .