Декан

Струганець Борис Володимирович

кандидат наук, доцент

  • Струганець Борис Володимирович
  • кандидат наук, доцент
  • декан інженерно-педагогічного факультету, доцент кафедри технологічної освіти та охорони праці
  • struhanetsborus@ukr.net

Біографія

 Народився 24 липня 1963 року в м. Тернополі. У 1989 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, здобувши кваліфікацію вчителя трудового навчання і фізики. Працював учителем фізики у середній школі № 16 м. Тернополя. З 1990 року – викладач Тернопільського державного педагогічного інституту. Після навчання в аспірантурі у 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка вчителів трудового навчання у вищих навчальних закладах України (1958–1988 рр.)».

У 1997 році призначений на посаду начальника соціально-гуманітарного відділу управління освіти Тернопільської облдержадміністрації. Упродовж 1998–1999 років працював начальником управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації.

З вересня 1999 року – завідувач кафедри професійного навчання Тернопільського державного педагогічного університету.  Доцент з 26.06.2001 р.З липня 2001 року – декан індустріально-педагогічного факультету. З серпня 2004 року працює деканом інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Cфера наукових інтересів

Сфера наукових інтересів – професійне навчання, історія педагогіки, педагогіка вищої школи.

Персональні нагороди, відзнаки

За багаторічну сумлінну працю з підготовки висококваліфікованих педагогічних працівників відзначено грамотою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2010р.); грамотою департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2015 р.).

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності, стажування

 У науковому доробку понад 40 публікацій. Серед них – навчально-методичні посібники для загальноосвітньої і вищої школи.Б. В. Струганець – активний учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Член ради університету, голова ради інженерно-педагогічного факультету.

Брав участь у ліцензуванні та акредитації освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», ліцензуванні та акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Професійна освіта.  Транспорт», ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» цієї ж спеціальності.Брав участь у розробці, затвердженні та впровадженні навчальних планів для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальностей «Технологічна освіта», «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», «Професійна освіта. Транспорт».Удосконалив  чинні навчальні плани згідно з наказами Міністерства освіти та науки України.

Систематично організовує роботу фахових комісій для вступу абітурієнтів за скороченим терміном навчання та вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня «магістр».

Працює у складі експертних комісій Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців.

Стажування у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності  11.09–11.10 2013 року; у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 30.11–30.12 2015 року.

Монографії

Трудова політехнічна школа: міфи і реальність (1917–1941 рр.): монографія / за ред. Д. О. Тхоржевського і А. В. Вихруща.   Київ, 1994. 135 с. (у співавторстві)

Навчальні посібники

  1. Шкільні свята та розваги. Частина ІІ. (на допомогу педагогічним працівникам загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти): методичний посібник. Тернопіль: Астон, 1998. 248 с. (у співавторстві)
  2. Основи охорони праці: навчальний посібник.Тернопіль: ПП Лисий В.Л., 2009. – 109 с. (у співавторстві)
  3. Тестові завдання для державної атестації бакалаврів з галузі знань 01 Освіта напрямку 014 Середня освіта, трудове навчання та технології. Тернопіль: Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2017. 260 с. (у співавторстві)

Вибрані статті

  1. Струганець Б. В. Тенденції розвитку трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл і вдосконалення підготовки вчителів праці у 1954 – 1972 рр. // Нові технології навчання: науково-методичний збірник. Вип. 20. Київ, 1997. С. 142–148.
  2. Струганець Б. В. Психолого-педагогічна підготовка учителя трудового навчання в контексті гуманізації національної освіти // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія 3: Педагогіка і психологія. № 5.    С. 27–31.
  3. Струганець Б. В. Науково-методичне забезпечення процесу підготовки вчителя трудового навчання (1970–1990 роки) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. № 10.    С. 137–139.

Залишити відповідь