Про факультет

Герб ІПФ

Інженерно-педагогічний факультет

Декан: Струганець Борис Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент
Заступник декана з навчальної роботи: Потапчук Ольга Ігорівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри комп'ютерних технологій
Диспетчер: Оліяр Наталя Євгенівна
Поштова скринька: dek_ipf@tspu.edu.ua
Телефон: (0352) 53 36 29

Інженерно-педагогічний факультет створено у 1974 році для забезпечення всебічної підготовки спеціалістів для закладів освіти, науки та потреб народного господарства.

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв за такими освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:
  • бакалавр
  • магістр

Про факультет

         Інженерно-педагогічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка здійснює підготовку спеціалістів згідно ліцензії Міністерства освіти України ( серія АВ № 506161 ) від 13 січня 2010 року за напрямком 0101 Педагогічна освіта “Педагогіка і методика середньої освіти. Технологічна освіта” з ліцензованим обсягом прийому 120 осіб – бакалавр, 105 – спеціаліст . 15 – магістр та “Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні.; Інженерна і комп’ютерна графіка.)” з ліцензованим обсягом прийому по 35 осіб – бакалавр, по 25 осіб – спеціаліст і по 10 осіб – магістр; «Професійна освіта. Експлуатація та ремонт місцевого і автомобільного транспорту » обсягом прийому – 30 осіб бакалаврів.

         Фахівці готуються для проведення педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі освіти у відповідності з отриманими спеціальностями.

         Першим деканом факультету був призначений Б.Д. Столяр – кандидат педагогічних наук (з 1974 до 1977 р.). Згодом деканами факультету були Й.М. Гушулей – кандидат педагогічних наук, доцент (з 1977 до 1982 р.), М.Г. Козак – кандидат психологічних наук (з 1982 до 1987 р.), В.М. Мартин – доктор технічних наук, професор (з 1988 до 2001 р.), Б.В.Струганець (з 2001р.).

         Вагомий вклад у становлення факультету внесли викладачі: В.А. Вартабедян, В.М. Вітченко, Б.В. Сіменач, В.М. Мартин, Ю.В. Дзядикевич , Є.М. Кальба , Й.М. Гушулей, Б.О. Мурій, А.Ф. Гайдук, В.М. Лихач, В.С. Лопух, А.П. Співак, З.П. Осовська, Б.М. Лузан, В.І. Уруський, М.П. Матійчик, О.О. Баб’як, В.О. Міхненко, Г.С. Пінчак, С.В. Вітченко, М.Б. Милик, Р.В. Столярчук, М.М. Вільотник, В.Є. Олійник, Б.Є. Вуйлов, І.В. Заведюк, В.С. Жаховський, Ф.К. Новожилов, С.М. Бакан, Є.М. Дутко, Ф.М. Музичук, І.І. Денисенко, В.К. Правосудов, О.І. Обухівський та ін.

         Зростанню факультету сприяли працівники М.О. Пшенична, З.С. Гульоватий, О,Ф Ботюк, Т.М. Коваль, З.М. Кріль, Л.М. Білінський, В.Є. Шидлівський, С.Б. Підборачинський, Р.К. Хімейчук, В.І. Формазюк, С.С. Гуральський, С.М. Патрило, О.Я. Колодійчук, Я.М. Дейнега, О.М. Петрика.

         За період свого існування на факультеті підготовлено біля 4-ох тисяч висококваліфікованих учителів трудового навчання, креслення і безпеки життєдіяльності й інженерів-педагогів. Серед них є чимало директорів шкіл, центрів позашкільної освіти, МНВК.

Багато випускників здобули наукові ступені та звання, сьогодні є викладачами факультету. Серед них: Г.В. Терещук – доктор пед. наук, професор, зав. кафедри технологічної освіти, перший проректор університету; Б.В. Струганець – кандидат пед. наук, декан факультету, В.Л. Кондратюк – кандидат технічних наук, директор центру післядипломної освіти, О.М. Гирило – проректор університету з соціально-економічного розвитку, Р.М. Горбатюк – доктор пед. наук, професор, зав. кафедри комп’ютерних технологій. Доценти кафедр І.Й. Бочар, С.П.Павх, А.М. Пашинський, В.В. Понятишин, В.І. Рак, Ю.О. Туранов, І.М. Цідило В.С. Штонь,; асистенти: І.В. Гевко, Г.Р. Гаврищак, М. І. Рутило, О. С. Севастьянова, Т. П. Сорока, А.В. Уруський.

         Гордістю факультету є його випускники: А.В. Вихрущ – доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри Тернопільського національного економічного університету, О.П. Крижовачук – директор товариства “Україна” Підволочиського району, Герой України, кавалер ордена “За заслуги” 3-го ступеня, О.М. Остапчук – начальник Тернопільського міського управління освіти і науки,, Б.Р. Кордуба – відмінник народної освіти, директор ЗОШ № 16 м. Тернополя, Г.В. Рибак – директор ЗОШ №9 та інші.

Навчальна робота

        Навчальний процес на факультеті здійснюється згідно наказів, положень та рекомендацій МОН України, навчальних планів і програм. У навчально-виховному процесі на факультеті задіяно 60 працівників, з них 36 викладачі (4-доктори наук, професори, 21-канд. наук, доцентів, 11-асистентів).

         Для забезпечення підготовки студентів I-III курсів за кредитно-трансферною системою з кожного предмету розроблено дидактичні комплекси, які включають навчальні плани та робочі програми, тести лекцій та завдання для проведення лабораторно-практичних робіт, завдання для індивідуальної роботи студентів та визначення рівня їх професійних компетенцій, електронні версії матеріалів, посібники та методичні рекомендації.

Підвищенню рівня підготовки майбутніх учителів трудового навчання сприяє організація на базі навчально-виробничих майстерень продуктивної праці.

         На факультеті створена міцна матеріальна база. Обладнано 5 комп’ютерних класів з найсучаснішою комп’ютерною технікою, 9 навчальних кабінетів, 24 навчальних лабораторії, навчально-виробничі майстерні.

         На факультеті діє магістратура, аспірантура та докторантура.

         Інженерно-педагогічним факультетом заключено ряд угод із ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, ПТУ Тернопільської, Львівської, Волинської областей, що сприяє якісному відбору абітурієнтів.

Наукова робота

         Наукова діяльність професорсько-викладацького складу і студентів – це друга невід’ємна складова діяльності факультету.

         За останнє десятиріччя 14 викладачів факультету захистили кандидатські дисертації, 3- докторські.

         За цей період викладачами факультету опубліковано понад 900 наукових і науково-методичних праць. Серед них – 9 навчальних посібників і підручників для загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів, 8 монографій, 36 методичних рекомендацій. Здійснюється розробка і впровадження електронних варіантів навчальних курсів.

         Наукова робота проводиться в 2 науково-дослідних лабораторіях: «Енергетичний менеджмент» та «Компетентністний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів трудового навчання» та проблемних групах, які діють на кожній кафедрі факультету. Результати студентської наукової роботи публікуються в студентському науковому віснику, впроваджуються у дипломних та магістерських роботах.

         Студенти факультету щорічно є призерами міжнародних і Всеукраїнських конкурсів та олімпіад.

Інженерно-педагогічний факультет

Залишити відповідь