Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій

Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій

Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій спрямована на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту та організації навчально-виховного процесу.

Навчальні предмети:

  • освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології):

«Інженерна та комп’ютерна графіка», «Методика професійного навчання» (Гевко І. В.); «Комп’ютерна графіка та мультимедіа», (Горбатюк Р. М.); «Автоматизований документообіг», «Комп’ютерно-аналітична діяльність», «Проектування та експлуатація інформаційних систем» (Данилюк О. А.); «Математичне моделювання», «Офісні комп’ютерні технології», «Основи систем автоматизованого проектування», «Організація баз даних» (Луцик І. Б.); «Операційні системи», «Комп’ютерний дизайн та мультимедіа», «Тривимірне моделювання, анімація та відеомонтаж», «Архітектурна візуалізація» (Ожга М. М.); «Технології прикладного та WEB-програмування» (Пальчик А. О.); «Сучасні CAD-CAE системи», «Імітаційне моделювання технічних систем» (Петрикович Ю. Я.); «Базовий курс інформатики», «Комп’ютерні технології в навчальному процесі» «Перспективні мови WEB-розробок» (Потапчук О. І.); «Інформаційно-технічні засоби навчання» (Рак В. І.); «Архітектура ПК», «Дискретне програмування», «Методика навчання інформатики» (Сіткар Т. В.); «Комп’ютерні мережі та захист даних» (Франко Ю. П.); «Методика професійного навчання», «Основи штучного інтелекту» (Цідило І. М.); «Апаратне забезпечення ПК», «Ремонт і модернізація ПК» (Ящик О. Б.)

  • Практики: технологічна, педагогічна.
  • освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології):
  • «Теорія і методика професійного навчання» (Гевко І. В.); «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» (Данидюк О. А.); «Управління проектами» (Луцик І. Б.); «Сучасні архітектури та засоби програмування мультимедійних обчислювальних систем» (Пальчик А. О.); «Автоматизовані системи організаційного управління», «Інтелектуальна власність та ліцензування програмного забезпечення» (ПетриковичЮ. Я.); «Кросплатформенне програмування», «Технології розробки і тестування програм», «Програмне забезпечення для мобільних платформ» (Сіткар Т. В.); «Системне адміністрування та безпека інформаційно-комунікаційних систем», «Дослідження і проектування спеціалізованих комп’ютерних систем» (Франко Ю. П.); «Експертні технології для систем підтримки прийняття рішень» (Цідило І. М.).
  • Практики: науково-педагогічна, педагогічна, технологічна.

За останній період робота кафедри спрямована на вдосконалення і розробку нових електронних комплексів навчальних курсів, методичне забезпечення дисциплін, удосконалення навчально-матеріальної бази, методів контролю та організації самостійної роботи студентів.

Окрема увага приділяється удосконаленню викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

У процесі викладання дисциплін професійної і практичної підготовки використовуються інформаційні та інноваційні технології, спрямовані на розвиток рефлексійного, образного, логічного та критичного мислення. Широко використовуються інтерактивні методи, в основі яких знаходиться діалогічна взаємодія студент-студент, студент-викладач і групова взаємодія. У процесі навчання формується інформаційна культура і критичний підхід до користування інформацією в Інтернет-мережі.

Результати роботи викладачів з удосконалення навчального процесу і методичної роботи відображені в опублікованих навчально-методичних посібниках для студентів вищих навчальних закладів педагогічного спрямування (Гевко І. В., Горбатюк Р. М., Петрикович Ю. Я.,Потапчук О. І., Луцик І. Б., Франко Ю. П.); методичних рекомендаціях (Гевко І. В., Горбатюк Р. М., Цідило І. М., Рак В. І., Данилюк О. А., Сіткар Т. В. та ін.).

Студенти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) є переможцями і призерами міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів фахової майстерності:

  • Гонтарук Наталя – І місце у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (м. Харків, УІПА 2016р.).
  • Савчук Ліля – ІІІ місце у другому етапі всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Професійна освіта» (м. Харків, УІПА 2016р.).
  • Бучок Віктор – І місце у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (м. Харків, УІПА 2017р.).
  • Тимчук Андрій – степендіат Верховної Ради України

Для покращення навчально-методичної діяльності кафедри комп’ютерних технологій та обміну досвідом викладачі кафедри здійснюють взаємне відвідування занять, проводять відкриті (показові) заняття де безпосередньо зосереджується удосконалення якості та підвищення результативності роботи студентів.

Викладачі кафедри комп’ютерних технологій регулярно підвищують свою кваліфікацію, досвід практичної педагогічної діяльності, публікують навчально-методичні і наукові праці, що відповідають навчальним курсам і напрямам підготовки студентів.

На кафедрі працює науково-методичний семінар. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво розвитком науково-технічної творчості студентства.

Кафедра надає важливого значення взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами і ЗВО I-II рівнів акредитації регіону.