Напрями підготовки кафедри комп’ютерних технологій

Напрями підготовки кафедри комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного факультету проводить набір абітурієнтів на денну і заочну форми навчання за напрямом підготовки 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Відповідно до умов прийому Міністерства освіти і науки України, приймає сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) з таких дисциплін:

 • українська мова і література
 • математика
 • за вибором абітурієнта фізика або іноземна мова

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.

БАКАЛАВР Кваліфікація фахівця – викладач професійно-технічних дисциплін (4 роки навчання).

МАГІСТР На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і спеціаліста, кваліфікація фахівця – магістр освіти (комп’ютерні технології), термін навчання 1 рік і 4 місяці . 

Випускники факультету по закінченню навчання мають змогу працювати у сферах освіти або виробництва на посадах:

 • викладач дисциплін професійної і практичної підготовки закладу вищої освіти І-ІІ рівня акредитації;
 • викладач дисциплін професійної і практичної підготовки професійно-технічного навчального закладу;
 • керівник професійно-технічного навчального закладу і ЗВОІ-ІІ рівня акредитації;
 • методист, науковець, дослідник;
 • розроблювач комп’ютерних систем обліку, аналізу і планування процесів навчальної, господарської, фінансової діяльності навчальних закладів;
 • програміст і/або експлуатаційник в системах автоматизації діяльності навчальних закладів;
 • фахівець з програмного забезпечення;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • інженер комп’ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • інженер-програміст;
 • системний програміст;
 • начальник відділу автоматизованих систем керування виробництвом;
 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом.

Випускники кафедри комп’ютерних технологій мають можливість продовжити навчання в аспірантурі

В університеті відкрито спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 015 Професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти).