Наукова робота кафедри комп’ютерних технологій

Завантажити (PPTX, 5.77MB)

Колектив кафедри комп’ютерних технологій працює над науковою темою: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій».
Викладачі кафедри є учасниками міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-практичних та методичних конференцій, семінарів, круглих столів.
Проведено міжнародні і всеукраїнські науково-практичні конференції:

  • Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті, науці та виробництві: теорія, методологія, досвід в підготовці інженерних кадрів; основні засади автоматизованого управління виробничими процесами (2007 р.);
  • Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті, науці та виробництві: теорія, методологія, досвід у підготовці педагогічних та інженерних кадрів (2009 р.);
  • Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти (2011 р.).

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, методичних рекомендацій. У 2007-2012 рр. опубліковано понад 50 наукових робіт загальним обсягом понад 75 др. а. Опубліковано 39 наукових статей (12,5 др. а) у фахових виданнях; 12 посібників та методичних рекомендацій (14,1 др. а).
За п’ять років на кафедрі підготовлено та захищено одну кандидатську дисертацію (Клендій П. М.).
Викладачі кафедри співпрацюють з науковими закладами: Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Дрогобицьким педагогічним університетом ім. І. Франка, Луцьким національним технічним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М. Коцюбинського, Бердянським державним педагогічним університетом, Республіканським вищим навчальним закладом «Кримський інженерно-педагогічний університет».
Колектив кафедри підтримує зв’язки з місцевими закладами освіти (Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти; Тернопільський центр професійно-технічної освіти № 1 і № 2; Українська гімназія № 1, ЗОШ № 7, 9, 16, 19, 22, 23, 24). До науково-дослідної роботи під керівництвом викладачів залучаються кращі педагоги міста й області, у тому числі, до підготовки та проведення семінарів, курсів; предметних олімпіад від обласного до Всеукраїнських рівнів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук.
Велике значення викладачі приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідної діяльності. Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь у науковій діяльності кафедри, наукових конференціях.
Студенти спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» залучаються до активної науково-дослідної діяльності. Зокрема, ними створюються дослідні зразки програмного та апаратного забезпечення з метою підготовки до участі у реальних наукових та технічних проектах. Здійснюється навчання студентів новим методологіям створення інформаційних систем, технологіям розробки апаратного та програмного забезпечення.
Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Кожного року за матеріалами досліджень випускники виконують та захищають понад 35 магістерських і дипломних робіт, публікують статті у студентському науковому віснику та збірнику «Магістрант». Кращі наукові роботи відзначено грамотами університету.
Розробка інноваційних методик навчання майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій під час викладання дисциплін професійної і практичної підготовки стала пріоритетною для наукових досліджень викладачів кафедри. На базі кафедри розробляються методики реалізації професійної спрямованості навчання студентів спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення дисциплін професійної і практичної підготовки. Результати роботи викладачів кафедри представлені в численних наукових публікаціях у збірниках праць, журналах, монографіях, навчально-методичних посібниках.