Матеріально-технічна база кафедри комп’ютерних технологій

В лабораторії комп’ютерної графіки студенти здійснюють такі види навчальної діяльності:

аудиторія 205
205 аудиторія

 • побудова геометричних зображень у двовимірному просторі
 • моделювання тривимірних об’єктів і зборок технологічного обладнання
 • розробка Інтернет-сторінок засобами PHP i HTML
 • cтворення двовимірної і тривимірної анімації різних об’єктів
 • прийняття дизайнерських рішень засобами CorelDRAW i Photoshop

В лабораторії комп’ютерної інженерії студенти здійснюють такі види навчальної діяльності:

аудиторія 211
211 аудиторія

 • розробка баз даних в середовищі Access і MySQL
 • проектування навчальних сайтів засобами Joomla
 • математичне моделювання технологічних процесів
 • оптимізація векторних і растрових зображень
 • візуалізація динамічних процесів

В кабінеті технічних засобів навчання студенти здійснюють такі види навчальної діяльності:


215 аудиторія

 • використання мультимедійних технологій у навчальному процесі
 • наочне подання навчальних матеріалів засобами SMART Board
 • застосування екранно-проекційних засобів навчання у підготовці студентів
 • створення дидактичних матеріалів аудіовізуальними засобами
 • організаційно-методичні основи використання відео технічних і комп’ютерних засобів навчання

В лабораторії комп’ютерних систем та мереж студенти здійснюють такі види навчальної діяльності:


216 аудиторія

 • проектування комп’ютерних систем і мереж
 • адміністрування сучасних серверних технологій
 • сервісне обслуговування мережевого апаратного та програмного забезпечення
 • моніторинг продуктивності комп’ютерних мереж
 • дослідження маршрутизації в IP-мережах

В аудиторії імені професора Корчемного студенти здійснюють такі види навчальної діяльності:


220 аудиторія

 • побудова нечітких систем і функцій належності нечітких множин
 • апроксимація функцій нейронними мережами
 • дослідження статичних і часових характеристик технологічних об’єктів
 • розробка аналітичних і числових методів розв’язування інженерних задач в середовищі Mathcad
 • побудова і навчання нечітких систем в середовищі MATLAB

В лабораторії систем автоматизованого проектування студенти здійснюють такі види навчальної діяльності:


233 аудиторія

 • розрахунок і проектування технічних об’єктів
 • просторове моделювання складних елементів і категорій
 • конструктивно-геометричне проектування деталей і виробів
 • розробка і макетування видавничої продукції
 • створення динамічних WEB-сторінок за допомогою мови JavaScript