Нова спеціальність !!!

«ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» – престижну спеціальність можна здобути на інженерно-педагогічному факультеті ТНПУ ім. В. Гнатюка

КРАЇНІ ПОТРІБНА ЯКІСНА ОСВІТА СТАНЬ ТИМ, ХТО ЗНАЄ ЯК ВИМІРЮВАТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ

На інженерно-педагогічному факультеті відкрито нову спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Відтепер на інженерно-педагогчному факультеті ТНПУ ім. В. Гнатюка можна здобути затребувану  кваліфікацію:

  • на першому (бакалаврському) рівні – бакалавр освітніх наук, фахівець з дизайну інформаційного освітнього середовища, стандартизації, сертифікації та якості(освіти)

Фахівець з освітніх, педагогічних наук (освітньо-професійна програма «Дизайн інформаційного освітнього середовища»)  може обіймати такі посади:

 – організатор-педагог;

 – системний адміністратор;

 – адміністратор інформаційного освітнього середовища;

 – адміністратор освітніх WEB-ресурсів;

 – фахівець центру дистанційної освіти;

 – фахівець центру тестування;

– фахівець з освітніх вимірювань. 

  • на другому (магістерському) рівні – магістр з освітніх вимірювань

Фахівець з освітніх, педагогічних наук (освітньо-професійна програма «Освітні вимірювання») може обіймати такі посади:

– керівник центру із стандартизації, сертифікації та якості освіти;

– керівник підрозділу у сфері освіти;

– аналітик консолідованої інформації;

– професіонал з розвитку персоналу;

– викладач навчальних закладів і закладів вищої освіти.

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки є надзвичайно актуальною і престижною у світі й набирає популярності на ринку праці. 

Навчання за обраною спеціальністю передбачає розвиток таких важливих рис майбутнього фахівця:

  • ґрунтовна теоретична підготовка;
  • розвинене логічне мислення;
  • аналітичні здібності;
  • добра пам'ять і уважність;
  • комунікабельність;
  • відповідальність.

Затребуваність на ринку праці фахівців спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки визначається вмінням швидко орієнтуватися в інформаційному потоці, формувати адекватне уявлення про події, що відбуваються довкола, систематизувати дані та робити відповідні прогнози.

Усіх, хто бажає отримати ґрунтовні знання з дизайну інформаційного освітнього середовища, стандартизації, сертифікації та якості (освіти), з освітніх вимірювань, а також цікаво, змістовно і креативно провести студентське життя – запрошуємо на навчання.

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Explore the impact of digital transformation on businesses and industries at edwardsrailcar.com .