Напрями підготовки кафедри машинознавства і транспорту

Кафедра машинознавства та транспорту інженерно-педагогічного факультету проводить набір абітурієнтів на денну  форму навчання за напрямом підготовки «Професійна освіта. Транспорт» 

За умовами прийому Міністерства освіти і науки України, приймає сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) з таких дисциплін:

 • українська мова і література;
 • математика;
 • за вибором абітурієнта фізика або хімія.

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

БАКАЛАВР – кваліфікація фахівця – викладач практичного навчання в галузі транспорту (4 роки навчання).

Випускники факультету стають фахівцями, підготовленими до діяльності в галузях:

 • професійно-технічна освіта;
 • вища освіта;
 • школи підготування водіїв транспортних засобів;
 • загальна середня освіта;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Вони здатні виконувати такі види професійної роботи:

 • професіонали в галузі методів навчання;
 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • інженери-механіки;
 • інженери (інші галузі інженерної справи),

а також займати посади:

 • інструктор навчально-тренувального центру;
 • асистент чи викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • інженер з експлуатації машинно-тракторного парку;
 • інженер-механік;
 • інженер-технолог;
 • інженер з організації експлуатації та ремонту транспортних засобів.

Випускники кафедри машинознавства та транспорту мають можливість при кафедрі продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – «електротехнічні комплекси та системи».

МАГІСТР – на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра; кваліфікація фахівця – викладач вищого навчального закладу; (2 роки навчання).

Залишити відповідь