Замдекана

Гевко Ігор Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, заступник декана інженерно-педагогічного факультету.

У 1996 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання і основи підприємництва». У 2009 р. захистив дисертацію «Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5–7 класів на уроках трудового навчання» і здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика трудового навчання». Вчене звання «Доцент» присвоєно у  2012р. На кафедрі працює з 2005 р.

Напрям наукової роботи:

«Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій».

Навчальні дисципліни:

  • «Основи техніки і технологій»;
  • «Технологічний практикум»;
  • «Основи слюсарно-ремонтних робіт»;
  • «Технологія механічної обробки металів»;
  • «Основи охорони праці».

Основні публікації:

  1. Гевко І. В. Гурткові заняття з декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості / І. В.Гевко, Я. Т. Ломницький  – Тернопіль : Вид-тво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 192 с.
  2.  Гевко І. В. Методичні особливості вивчення дисципліни «Основи охорони праці» майбутніми інженерами-педагогами комп’ютерного профілю / І. В. Гевко, Т.П. Сорока, І. Й. Бочар // Підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей: досвід, проблеми, перспективи : матеріали регіонального науково-практичного семінару / За заг. ред. д.п.н. Р. М. Горбатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 8–14.
  3.  Гевко І. В. Напрями оптимізації вивчення охорони праці як складової гарантування безпеки життєдіяльності людини / І. В Гевко // Матеріали Міжрегіональної науково-методичної конференції «Культура безпеки життєдіяльності» – Тернопіль, 24 квітня 2013. – С. 5–6.
  4.  Гевко І. В.Основи охорони праці. Методичні рекомендації / І. В. Гевко, І. Й. Бочар, Т. П. Сорока – Тернопіль : Вид-во Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2013. – 77 с.
  5.  Гевко І. В. Зміст основ технологій як засіб профорієнтації школярів / І. В. Гевко // Матеріали 1-ої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» – Дрогобич, 2013. – С. 28–31.

Напишіть відгук