Історія кафедри технологічної освіти та охорони праці

Ка­фе­д­ра cтворена в 1977 ро­ці. Першим завіду­ва­чем ка­фе­д­ри у 1977–1978 роках був канд. пед. на­ук Й. М. Гушулей. Зго­дом ке­рі­в­ни­ц­т­во ка­фе­д­рою здій­с­ню­ва­ли: канд. фіз.-мат. на­ук, до­цент А. Р. Гайдук (1978–1979 рр.); до­цент В. А. Вартабедян (1979–1983 рр.); канд. пед. на­ук, до­цент Б. В. Сіменач (1983–1998 рр.), які багато сил і енергії віддавали створенню навчальних майстерень і лабораторій. З 1998 р. завідує кафедрою член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор Г. В. Терещук.

У пе­рі­од створення ка­фе­д­ри на ній пра­цю­ва­ло 11 ви­кла­да­чів, ли­ше троє з яких ма­ли на­у­ко­вий сту­пінь і вче­не зван­ня.

У рі­з­ні ро­ки на ка­фе­д­рі пра­цю­ва­ли:

  • доктор техн. наук, професор В. М. Мартин, який пропрацював 15 років деканом факультету; доктор пед. наук, професор А. В. Вихрущ; канд. пед. на­ук, доцент Б. Д. Столяр (перший декан факультету загальнотехнічних дисциплін); до­цент В. А. Вартабедян; канд. фіз.-­мат. наук, доцент А. Р. Гайдук; канд. пед. наук, доцент Е. М. Дутко; канд. пед. наук, доцент В. М. Лихач; канд. техн. наук О. І. Обухівський, канд. пед. на­ук, доцент В. І. Рак; канд. пед. наук, доцент Б. О. Мурій; канд. пед. на­ук, доцент В. М. Вітченко; канд. екон. наук, доцент В. С. Лопух; канд. пед. наук, доцент Б. В. Сіменач; доктор. техн. наук, професор М. П. Матійчик;  канд. пед. наук, доцент Г. Р. Гаврищак; канд. пед. наук, доцент І. М. Цідило, канд. пед. наук О. С. Севастьянова;
  • викладачі В. М. Вітченко, С. М. Бакан, А. П. Співак, З. П. Осовська, Я. Т. Ломницький, Б. М. Лузан, В. І. Уруський, Л. М. Білинський, В. Є. Олійник, В. Є. Шидлівський, М. М. Шинкарук, С. Б. Підборочинський, В. К. Правосудов,  В. Т. Людкевич, О. О. Баб’як, Г. С. Пінчак, С. В. Вітченко, І. В. Оверко;
  • завідувачі майстернями: Р. М. Кушулинський, О. Ф. Ботюк,  Т. М. Коваль, З. М. Кріль;
  • навчальні майстри: С. З. Скалацький, З. С. Гульоватий, Р. К. Хімейчук, М. М. Шинкарук, С. В. Вітченко, Я. М. Дейнега, Б. М. Солан, І. Я. Романишин, Я. Я. Кондрацький, О. М. Гунчик, В. Є. Шидлівський, Ю. М. Кунцьо, Л. М. Валігура, О. Є. Бзовський, Г. З. Журак, П. П. Лаврушко, Л. М. Борисюк, Н. Г. Ганзій, Н. В. Хацько, Т. М. Паламарчук.

 

DSC_9339si

Склад кафе­д­ри

У да­ний час на ка­фе­д­рі пра­цює 14 ви­кла­да­чів, із них: 2 доктори педагогічних наук, профе­со­ри: Г. В. Терещук, Й. М. Гушулей; 10 доцентів: канд. пед. наук Ю. О. Туранов, І. В. Гевко, Г. М. Мамус,  С. П. Павх, В. В. Понятишин, Т. П. Сорока, Б. В. Струганець (декан фукультету), В. С. Штонь; канд. техн. наук І. Й. Бочар, В. Л. Кондратюк (директор центру післядипломної освіти ТНПУ).

Організацію матеріального забезпечення та обслуговування навчального процесу здійснюють: завідувач навчально-виробничими майстернями Б. І. Король;  завідувачі лабораторіями: В. М. Валігура, Б. П. Нагачевська; майстри виробничого навчання: Л. М. Борисюк, І. Ю. Гаврилко, Ю. М. Кибалюк, Р. А. Дикий, Я. Й. Луциків, В.Т. Людкевич; старший лаборант М. І. Салій.