Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій

Навчально-методична робота кафедри комп’ютерних технологій спрямована на підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту та організації навчально-виховного процесу.

Навчальні предмети:

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»:

  • «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне документознавство» (Горбатюк Р. М.); «Ергономіка інформаційних систем», «Дискретне програмування», «Прикладне та WEB програмування», «Архітектура ПК», (Сіткар Т.В., Гладюк В. М.); «Методика професійного навчання: дидактичне проектування», «Методика професійного навчання: основні технології навчання» (Цідило І. М.); «Ремонт та модернізація ПК», «Комп’ютерні мережі та захист даних» (Франко Ю. П.); «Автоматизовані системи організаційного управління», «Операційні системи», «Aвтоматизоване робоче місце» (Чайківська Ю. М.); «Комп’ютерний дизайн та мультимедіа», «Комп’ютерне проектування в архітектурі» (Пальчик А. О.); «Моделювання установок і технологічних процесів», «Комп’ютерне проектування інженерних об’єктів» (Петрикович Ю. Я.), «Інформаційно-технічні засоби навчання» (Рак В. І.).
  • Практики: технологічна, пропедевтична педагогічна, педагогічна.

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»:

  • «Методологічні засади професійної освіти» (Горбатюк Р. М.); «Інтелектуальна власність» (Петрикович Ю. Я.); «Охорона праці в галузі» (Струганець Б. В.); «Інтелектуальні технології управління та прийняття рішень» (Цідило І. М., Гайдамаха Р. М.); «Проектування та експлуатація інформаційних систем» (Чайківська Ю. М.); «Інтерактивні графічні пакети», «Тривимірне моделювання та анімація» (Пальчик А. О.); «Інтернет-технології та телекомунікації» (Гладюк В. М.); «Комп’ютерно-аналітична діяльність», «Ідентифікація технологічних об’єктів» (Гайдамаха Р. М.); «Редакційно-видавничі системи» (Франко Ю. П.).
  • Практики: педагогічна, переддипломна.

освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальність «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»:

  • «Інтелектуальна власність», «Автоматизовані системи організаційного управління» (Петрикович Ю. Я.); «Нечіткі системи та нейронні мережі», «Методологія дистанційного навчання» (Цідило І. М., Гайдамаха Р. М.); «Інтернет-технології» (Гладюк В. М.)
  • Практики: науково-педагогічна, педагогічно-виробнича, комп’ютерна.

За останній період робота кафедри спрямована на вдосконалення і розробку нових електронних комплексів навчальних курсів, методичне забезпечення дисциплін, удосконалення навчально-матеріальної бази, методів контролю та організації самостійної роботи студентів.

Окрема увага приділяється удосконаленню викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

У процесі викладання дисциплін професійної і практичної підготовки використовуються інформаційні та інноваційні технології, спрямовані на розвиток рефлексійного, образного, логічного та критичного мислення. Широко використовуються інтерактивні методи, в основі яких знаходиться діалогічна взаємодія студент-студент, студент-викладач і групова взаємодія. У процесі навчання формується інформаційна культура і критичний підхід до користування інформацією в Інтернет-мережі.

Результати роботи викладачів з удосконалення навчального процесу і методичної роботи відображені в опублікованих навчально-методичних посібниках для студентів вищих навчальних закладів педагогічного спрямування (Горбатюк Р. М., Петрикович Ю. Я., Чайківська Ю. М.); методичних рекомендаціях (Горбатюк Р. М., Рак В. І., Сіткар Т.В. та ін.).

Студенти спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» є переможцями і призерами міжнародних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів фахової майстерності:

  • Лазорко Назар – ІІІ місце у міжнародній студентській олімпіаді з САПР та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні (м. Хмельницький, 2008 р.).
  • Луцик Артур – диплом учасника міжнародного студентського конкурсу «Будущие Асы КОМПьютерного 3D-моделирования» (м. Москва, 2008 р.).
  • Ткачук Михайло – диплом лауреата міжнародного конкурсу «Будущие Асы КОМПьютерного 3D-моделирования» (м. Москва, 2010 р.).

Для покращення навчально-методичної діяльності кафедри комп’ютерних технологій та обміну досвідом викладачі кафедри здійснюють взаємне відвідування занять, проводять відкриті (показові) заняття де безпосередньо зосереджується удосконалення якості та підвищення результативності роботи студентів.

Викладачі кафедри комп’ютерних технологій регулярно підвищують свою кваліфікацію, досвід практичної педагогічної діяльності, публікують навчально-методичні і наукові праці, що відповідають навчальним курсам і напрямам підготовки студентів.

На кафедрі працює науково-методичний семінар. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво розвитком науково-технічної творчості студентства.

Кафедра надає важливого значення взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами, професійно-технічними навчальними закладами і ВНЗ I-II рівнів акредитації регіону.

Автор: mtvnew.ru