Напрями підготовки кафедри комп’ютерних технологій

Кафедра комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного факультету проводить набір абітурієнтів на денну і заочну форми навчання за напрямом підготовки «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» 

Відповідно до умов прийому Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, приймає сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) з таких дисциплін:

 • українська мова і література
 • математика
 • за вибором абітурієнта фізика або хімія

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.

БАКАЛАВР Кваліфікація фахівця – технік-програміст, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій (4 роки навчання).

СПЕЦІАЛІСТ На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, кваліфікація фахівця – інженер комп’ютерних технологій, викладач дисциплін в галузі комп’ютерних технологій (1 рік навчання).     

МАГІСТР На базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і спеціаліста, кваліфікація фахівця – інженер-педагог в галузі комп’ютерних технологій (1 рік навчання). 

Випускники факультету по закінченню навчання мають змогу працювати у сферах освіти або виробництва на посадах:

 • викладач дисциплін професійної і практичної підготовки вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації;
 • викладач дисциплін професійної і практичної підготовки професійно-технічного навчального закладу;
 • керівник професійно-технічного навчального закладу і ВНЗ І-ІІ рівня акредитації;
 • методист, науковець, дослідник;
 • розроблювач комп’ютерних систем обліку, аналізу і планування процесів навчальної, господарської, фінансової діяльності навчальних закладів;
 • програміст і/або експлуатаційник в системах автоматизації діяльності навчальних закладів;
 • фахівець з програмного забезпечення;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • інженер комп’ютерних систем;
 • інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 • конструктор комп’ютерних систем;
 • інженер-програміст;
 • системний програміст;
 • начальник відділу автоматизованих систем керування виробництвом;
 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом.

Випускники кафедри комп’ютерних технологій мають можливість продовжити навчання в аспірантурі

В університеті відкрито спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти;
 • 13.00.07 – Теорія і методика виховання.