150 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Цьогоріч Тернопільський національний педагогічний університет святкує 150-ту річницю від дня народження свого патрона – Володимира Гнатюка, українського фольклориста, етнографа, літературознавця і громадсько-культурного діяча. Прогресивний світогляд, широта наукових інтересів і виняткова працьовитість Володимира Гнатюка забезпечили видатні досягнення вченого в галузі народознавства, передусім на ниві української фольклористики та етнології.
Проживши лише п’ятдесят п’ять літ, вчений залишив після себе велику спадщину. Він був збирачем, укладачем і видавцем збірників українських пісень, анекдотів, легенд, байок, казок, коломийок, похоронних обрядів, колядок і щедрівок. За 30 років невтомної дослідницької, видавничої і популяризаторської діяльності В. Гнатюк опублікував майже тисячу праць різних жанрів з найрізноманітніших галузей суспільно-культурного життя.

 

З 1902 р. став член-кореспондентом Петербурзької академії наук, а з 1924 р.–  академіком Академії наук УРС.
Володимир Гнатюк народився 9 травня 1871 р. в с. Велеснів, нинішнього Монастириського району. Навчався у Бучацькій та Станіславській гімназіях, закінчив Львівський університет у 1898 р. З цього ж року – секретар Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Згодом став одним із редакторів «Українсько-руської видавничої спілки», «Літературно-наукового вісника» та «Етнографічного збірника». Друг і соратник Івана Франка.
Володимир Гнатюк досліджував жанри і сюжети українського фольклору, духовну і матеріальну культуру західних українців (“Руські оселі в Бачці”, 1898; “Словацький Опришок Яношік в народній поезії”, 1899; “Деякі уваги над байкою”, 1916; “Українська народна словесність”, 1917, та ін. ). Автор численних статей та рецензій з актуальних питань розвитку літератури і журналістики. Йому належать біографічно-критичні нариси про І. Котляревського, Марка Вовчка, С. Руданського, Л. Глібова, С. Воробкевича, М. Старицького та інших. Зусиллями нашого земляка видано чимало творів українських письменників (І. Нечуя – Левицького, М. Коцюбинського, І. Франка, Лесі Українки, В. Стефаника та ін.), українських перекладів із світової літератури (Данте, В. Шекспіра, Дж. Байрона, Е. Золя, Г. Гейне, Мопасана, Л. Толстого, А. Чехова та ін. ), до багатьох з них він написав передмови. Нині нам випадає нагода осягнути створений ним золотий фонд не лише української чи слов’янської, а й світової етнології. Помер В. Гнатюк 6 жовтня 1926 р. у Львові. До останніх днів свого життя В.Гнатюк відзначався винятковою працездатністю. Прикований до ліжка, він продовжував працювати.
З 1969 р. в с. Велеснів працює меморіальний музей ученого. Перед будинком музею у 1971 р. скульптором Л. Біганич було споруджено пам’ятник.
У Тернопільському педагогічному університеті вивчення наукової спадщини нашого земляка розпочалося у 1991 році, коли була організована і проведена І міжнародна конференція, присвячена 120-річчю від дня народження вченого. До Тернополя з’їхалися фахівці з Канади, Югославії, Польщі, Словаччини, Росії та всієї України. Від часів «хрущовської відлиги» у нашому місті вперше вийшов друком збірник матеріалів конференції. До цього дня книги про вченого виходили тільки за межами України.
На конференції, яка проходила з 29 травня по 1 червня 1991 р., науковці ЗВО та гості конференції внесли пропозицію про присвоєння імені Володимира Гнатюка Тернопільському державному педагогічному університету. А 19 листопада 1997 р. Постановою Кабінету Міністрів № 1293 Тернопільському педагогічному університету присвоєно ім`я відомого вченого Володимира Михайловича Гнатюка.
22 роки тому, 8 жовтня 1999, перед головним корпусом Тернопільського національного педагогічного університету встановлене погруддя Володимира Гнатюка, яке створив скульптор Володимир Мельник.
З того часу велика університетська родина гордо шанує ім’я патроната ЗВО, зображення якого є і на символіці університету.
Учасниками «Інноваційного центру 3D технологій проектування та виробництва», який функціонує при кафедрі комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного університету, засобами сучасних цифрових технологій, було створено просторову модель та макет погруддя Володимира Гнатюка.
Святкування 150 років від дня народження патрона ТНПУ розпочалось вже з 27 квітня з святкового обласного літературного конкурсу «Дослідник фольклорних скарбів українців» і триватиме до жовтня 2021 року.
З детальною Програмою святкування 150-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка можна ознайомитись на офіційній сторінці ТНПУ http://tnpu.edu.ua/news/5841/?fbclid=IwAR1tJp_XQF6-g56ykZvMPUGHIYeUdUA-hjZxrVtFHFEJLJ4_r1klx0jANWA .