Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії

Інформуємо Вас, що 31 березня 2019 р. проводиться ХІV Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах
Європи та Азії».

GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна